ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ FUCHS

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ FUCHS-1

Είναι μια νόσος που προσβάλει την εσωτερική επιφάνεια του κερατοειδούς χιτώνα του οφθαλμού. Η εσωτερική στοιβάδα δρα σαν αντλία η οποία συνεχώς απομακρύνει υγρά από τον κερατοειδή, για να διατηρεί την διαύγεια του. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα κύτταρα του ενδοθηλίου του κερατοειδούς λιγοστεύουν και δεν αναγεννούνται. Συνήθως παρουσιάζεται και στους δύο οφθαλμούς.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα συμπτώματα αρχίζουν στην ηλικία των 30 – 40 ετών όμως αυτά δεν επηρεάζουν την όραση μέχρι κάποιος να φτάσει στην ηλικία των 50 – 60 ετών. Τα πιο συχνά από αυτά είναι: πόνος, θολή όραση που καθαρίζει όσο περνά η μέρα, ευαισθησία στο φως, παρουσία μικρών φυσαλίδων στην επιφάνεια του κερατοειδή, αίσθηση άμμου και ερεθισμός των οφθαλμών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία μπορεί να περιορίσει τα συμπτώματα του ερεθισμού και της θόλωσης των οφθαλμών. Αυτό μπορεί να γίνει με κολλύριο, αλοιφή και ειδικούς φακούς επαφής. Σε προχωρημένες μορφές της νόσου, η μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνα είναι η θεραπεία επιλογής. Η δυστροφία fuchs είναι μία από τις συχνότερες αιτίες που οδηγούν σε μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνα.