ΟΠΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΟΠΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ-1
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΟΠΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ-2

Παρουσιάζεται ξαφνικά με απότομη μείωση της όρασης, στον έναν οφθαλμό συνήθως, μέχρι την ηλικία των 60 ετών και πιο συχνά στις γυναίκες.

Οι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:

  1. διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

  2. ρίκνωση υαλώδους σώματος ή/και αποκόλληση αυτού

  3. μεγάλη μυωπία

  4. αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

  5. Macular pucker

  6. νόσος Best

  7. τραυματισμός οφθαλμού

Η διάγνωση μπαίνει με την εξέταση OCΤ.

 

Στάδια οπής

  1. Foveal Detachments – το 50% χειροτερεύει χωρίς θεραπεία

  2. οπή μερικού πάχους – το 70% χειροτερεύει χωρίς θεραπεία

  3. οπή ολικού πάχους – οι περισσότεροι ασθενείς χειροτερεύουν χωρίς θεραπεία

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η βιτρεκτομή είναι η θεραπεία εκλογής (αφαίρεση μέρος του υαλώδους σώματος του οφθαλμού).
Έχουμε βελτίωση της όρασης σε ποσοστό πάνω από 70% των πασχόντων.
Η πιθανότητα να έχουμε οπή ωχράς κηλίδας και στον άλλο οφθαλμό είναι 10%