ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

Είναι πολύ συχνή διαθλαστική ανωμαλία και συναντάται στο 25% του γενικού πληθυσμού. Παρουσιάζεται δυσκολία στην καθαρή εστίαση των αντικειμένων ειδικά αυτών που είναι σε μικρή απόσταση

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Πονοκέφαλοι, κούραση οφθαλμών, ΄σφίξιμο΄των βλεφάρων κατά την κοντινή εργασία. Ο βολβός του οφθαλμού έχει μικρότερο αξονικό μήκος από το φυσιολογικό και έτσι το φως εστιάζει πίσω από τον αμφιβληστροειδή αντί πάνω σε αυτόν.

Πολλά παιδιά γεννιούνται με υπερμετρωπία, η οποία μειώνεται με τη φυσιολογική ανάπτυξη του οργανισμού, καθώς ο βολβός του οφθαλμού επιμηκύνεται.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα γυαλιά, οι φακοί επαφής και η διαθλαστική επέμβαση (λέιζερ υπερμετρωπίας) δίνει και εδώ τη λύση στο πρόβλημα αυτό.

Το λέιζερ υπερμετρωπίας γίνεται με 2 τρόπους:

  1. Το PRK: Στην επέμβαση αυτή το λέιζερ αφαιρεί μια στοιβάδα επιφανειακού ιστού του κερατοειδούς και μετά τοποθετείται ειδικός φακός επαφής μέχρι να επουλωθεί.

  2. LASIK: Το λέιζερ υπερμετρωπίας γίνεται δημιουργώντας ένα λεπτό κρημνό στην επιφάνεια του κερατοειδούς με ένα ειδικό μηχάνημα το femto laser, ακολούθως το excimer laser αφαιρεί ένα τμήμα ιστού του κερατοειδούς και ο κρημνός επανατοποθετείται στην αρχική του θέση.