ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το υαλοειδές σώμα είναι η υδρογέλη (ζελ) η οποία καταλαμβάνει το εσωτερικό του οφθαλμού.

Με την πάροδο της ηλικίας το υαλοειδές σώμα αρχίζει να αυξάνει σε όγκο ή να συρρικνώνεται σχηματίζοντας πυκνώσεις τις οποίες βλέπουμε σαν μικρά στίγματα ή θολερότητες να κινούνται στο πεδίο της όρασής μας. Πιο συχνά είναι εντονότερες όταν κοιτάζουμε σε άσπρο φόντο ή σε φωτεινό ορίζοντα. Αυτά τα στίγματα φαίνονται ότι βρίσκονται μπροστά από τον οφθαλμό, ενώ στην πραγματικότητα αιωρούνται στο υαλοειδές υγρό στο εσωτερικό του οφθαλμού. Οι μυοψίες αυτές παίρνουν διάφορα σχήματα (κύκλοι, γραμμές, κουκίδες, κ.λπ).

Συχνό αίτιο φωτοψιών έχουμε στην οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς σώματος η οποία είναι πιο συχνή σε άτομα με μυωπία, σε ηλικιωμένους, κ.λπ. Πολλές φορές παρουσιάζεται μετά από απότομο σήκωμα βάρους, έντονο βήχα ή και τραυματισμό του οφθαλμού.

Όταν το υαλοειδές σώμα ασκεί έλξη στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού, δημιουργεί την αίσθηση λάμψεων φωτός. Πολλές φορές αυτό μπορεί να δημιουργήσει ρωγμή στον αμφιβληστροειδή, η οποία ενδεχομένως να προκαλέσει αποκόλλησή του.

Αρκετές φορές λάμψεις φωτός εμφανίζονται στον ένα ή και στους δύο οφθαλμούς και έχουν διάρκεια 10 έως 20 λεπτά. Συνήθως προκαλούνται από σπασμό των εγκεφαλικών αγγείων. Εάν ακολουθούνται από πονοκέφαλο αυτό ονομάζεται ημικρανική κρίση. Αν δεν ακολουθούνται από πονοκέφαλο, αυτό ονομάζεται οφθαλμική ημικρανία.

Επιβάλλεται η άμεση επίσκεψη στον οφθαλμίατρο σας εαν εμφανίζετε τις παραπάνω οφθαλμικές διαταραχές για την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος.