Το OCT της ωχράς κηλίδας υποστηρίζει τον προεγχειρητικό έλεγχο στην εγχείρηση καταρράκτη

Τα αποτελέσματα μιας έρευνας υποστηρίζουν τη χρήση της τομογραφίας οπτικής συνοχήςωχράς κηλίδας (OCT) για προεγχειρητική εξέταση ασθενών που θα κάνουν επέμβαση καταρράκτη. (Η έρευνα αξιολόγησε δεδομένα από 226 ασθενείς που είχαν κάνει επέμβαση καταρράκτη τους τελευταίους δύο μήνες του 2018)

Διαπιστώθηκε ότι το OCT της ωχράς κηλίδας ήταν φυσιολογικό στο 51% των οφθαλμών και δεν ερμηνεύθηκε λόγω χαμηλής ποιότητας σεποσοστό 9%. Ωστόσο, παθολογία της ωχράς κηλίδας εντοπίστηκε στο 40% των οφθαλμών. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η παθολογία παραβλέφθηκε στην εξέταση σε ποσοστό 51% των οφθαλμών που πάσχουν και η παρουσία της οδήγησε σε αλλαγή στη διαχείριση του χειρουργείου καταρράκτη στο 14% των ασθενών.

Η εγχείρηση καταρράκτη είναι πλέον μια συνδυασμένη διαδικασία αποκατάστασης και της όρασης και της διάθλασης οπότε οι προσδοκίες των ασθενών μας είναι υψηλότερες από ποτέ. Επιπλέον, ξέρουμε ότι η εξέταση του βυθούμε μυδρίαση θεωρείται σήμερα το πρότυπο φροντίδας για την προεγχειρητική αξιολόγηση της ωχράς κηλίδας.

Ξέρουμε επίσης ότι η ικανότητα της εξέτασης OCT να ανιχνεύει παθολογία σε ασθενείς με πολύ πυκνό καταρράκτη, είναι περιορισμένη.

Γνωρίζουμε ότι η παθολογία της ωχράς κηλίδας που έχειπαραβλεφθείνα διαγνωστεί, μπορεί να οδηγήσει σε όχι καλά μετεγχειρητικά αποτελέσματα, όπως η απροσδόκητα χαμηλή οπτικήοξύτητα και η επιδείνωση της αρχικής παθολογίας της ωχράς κηλίδας, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε δυσαρεστημένους ασθενείς μετά από μια εγχείρηση καταρράκτη. Η εξέταση λοιπόν της ωχράς κηλίδας με OCT πριν την εγχείρηση καταρράκτη είναι απαραίτητη!