Μπορώ να χειρουργήσω τον καταρράκτη μετά από επέμβαση LASIK;

Ναι, η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από επέμβαση LASIK.
Στην πραγματικότητα, η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από οποιοδήποτε είδος διαδικασίας διόρθωσης της όρασης με λέιζερ, συμπεριλαμβανομένων των LASIK, PRK, Epi-LASIK και LASEK.

Το LASIK και άλλοι τύποι διόρθωσης της όρασης με λέιζερ αλλάζουν την καμπυλότητα της μπροστινής επιφάνειας του οφθαλμού (κερατοειδή), δεν παρεμβαίνουν στο φυσικό φακό του οφθαλμού.
Έτσι όταν αυτός θολώσει (καταρράκτης) τότε με ειδικά μηχανήματα μετράμε την διαθλαστική δύναμη του φακού και προβαίνουμε σε εγχείρηση καταρράκτη ηοποία και προσφέρει διαύγεια στην όραση του ασθενούς.