Η ΜΕΘΟΔΟΣ LASIK ΚΡΥΒΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (;)

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASIK ΚΙΝΔΥΝΟΙ-1

Μελέτη ερευνητών διενεργήθηκε με δείγμα 49 οφθαλμών σε 26 ασθενείς με ιστορικό αυτοάνοσων νοσημάτων οι οποίοι πραγματοποίησαν επέμβαση LASIK στο Maloney Vision Institute (Λος Άντζελες, Καλιφόρνια) από το 1998 έως το 2004. Στόχος της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα της επέμβασης LASIK για ασθενείς αυτοάνοσων παθήσεων που βρίσκονται υπό έλεγχο ή σε λανθάνουσα μορφή. Τέτοιες παθήσεις είναι :

Ερυθηματώδης λύκος

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Μυασθένεια Gravis

Ελκώδης κολίτιδα

Νόσος του Graves

Νόσος του Crohn

Σύνδρομο Reiter

 

Μεθοδολογία

Συνολικά 27.600 διαθλαστικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Maloney Vision Institute από τον Ιουνίου του 1998 μέχρι τον Οκτώβριο του 2004. Η μέθοδος LASIK εφαρμόστηκε σε 49 οφθαλμούς 26 ασθενών που έπασχαν από αυτοάνοσες ασθένειες. Η πιο συνήθης νόσος ήταν ο ερυθηματώδης λύκος (7 ασθενείς) και η ρευματοειδής αρθρίτιδα (6 ασθενείς).

 

Αποτελέσματα

Κανένας οφθαλμός ασθενούς που έπασχε από αυτοάνοση νόσο εξελισσόμενη ή σε λανθάνουσα μορφή δεν παρουσίασε κάποια σοβαρή επιπλοκή μετά την επέμβαση LASIK

 

Σχόλια

Οι συγγραφείς του άρθρου παραβλέπουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν υπήρχαν σοβαρές επιπλοκές σχετιζόμενες με το LASIK στην συγκεκριμένη ομάδα ασθενών με αυτοάνοσες παθήσεις, δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε εντελώς την πιθανότητα επιπλοκών βασιζόμενοι σε ένα τόσο μικρό δείγμα ασθενών.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, 60 ασθενείς θα αποτελούσε το ελάχιστο δείγμα που χρειάζεται για να θεωρήσουμε τα αποτελέσματα ορθά κατά 95%, με ποσοστό απόκλισης 5%. Για να είμαστε βέβαιοι κατά 95% με απόκλιση μόνο 1% θα έπρεπε να έχουμε ένα δείγμα τουλάχιστον 300 ασθενών.

Στη συνέχεια, οι συγγραφείς τονίζουν το γεγονός ότι επιλέγουν να επικεντρώσουν τη μελέτη τους στους κινδύνους σοβαρών επιπλοκών σχετιζόμενες με το LASIK για ασθενείς αυτοάνοσων παθήσεων κι όχι σε συνήθεις λιγότερο επικίνδυνες παρενέργειες που σχετίζονται με το LASIK, όπως η ξηροφθαλμία και υπό ή υπερδιορθώσεις

Σημειώνουν ότι μία μελλοντική ιατρική μελέτη με μία κατάλληλη ομάδα ασθενών θα ήταν απαραίτητη για την μελέτη της ξηροφθαλμίας και του διαθλαστικού αποτελέσματος σε ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις που έκαναν LASIK.

Συμπεραίνουν ότι είναι λογικό να εφαρμόζεται το LASIK σε ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις, τονίζοντας ότι οι βελτιώσεις στις χειρουργικές μεθόδους διόρθωσης της όρασης με λέιζερ έχουν ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επιπλοκών για όλους τους ασθενείς, ακόμη και για όσους πάσχουν από κάποια αυτοάνοση νόσο.

Οι συγγραφείς διευκρινίζουν επίσης ότι εφάρμοσαν τη μέθοδο LASIK μόνο σε ασθενείς των οποίων η αυτοάνοση νόσος βρισκόταν σε λανθάνουσα μορφή ή υπό πλήρη έλεγχο και οι οποίοι αποτελούσαν καλούς υποψήφιους για οφθαλμολογική διόρθωση με λέιζερ. Επιπροσθέτως ενημέρωσαν τους ασθενείς με αυτοάνοση πάθηση για τον αυξημένο κίνδυνο απόκλισης στα αποτελέσματα της εγχείρησης με LASIK, όπως επίσης και για τον μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών εξαιτίας της συστημικής τους νόσου.