ΕΞΕΤΑΣΗ OCT (optical coherence tomography)

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ OCT-1

Η εξέταση OCT (οπτική τομογραφία συνοχής) ερευνά την περιοχή του αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού, είναι γρήγορη, απολύτως ανώδυνη και μη παρεμβατική. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται επι τόπου, και προσφέρoυν τη δυνατότητα στο μεν ασθενή να κατανοήσει καλύτερα διάφορες παθήσεις του οφαθλμού, στον δε θεράποντα ιατρό να διαγνώσει τις παθήσεις αυτές και να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία, αν υπάρχει.

Η εξέταση OCT είναι μία εξαιρετικά προηγμένη οφθαλμολογική απεικόνιση. Διαφέρει από τις ψηφιοποιημένες φωτογραφίες του οφθαλμού, που πραγματοποιούνται από τον γιατρό σας (σε περίπtωση που πάσχετε από διαβήτη) οι οποίες μπορούν να χαρτογραφήσουν την επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς. Η συγκεκριμένη εξέταση προσεγγίζει όλες τις στιβάδες του αμφιβληστροειδoύς χιτώνα, σε σημεία που είναι αδύνατον να προσεγγίσουν κοινές εξετάσεις.

Η εξέταση OCT μοιάζει πολύ με τη διαδικασία του υπερήχου, πραγματοποιείται, όμως, με κύματα φωτός αντί για ηχητικά κύματα, που αναπαριστούν τις στιβάδες του αμφιβληστροειδούς χιτώνα.

Η εξέταση OCT κοστίζει περισσότερο από μία κοινή εξέταση αλλά το όφελος είναι προφανές, καθώς μπορείτε να είστε βέβαιοι για την υγεία των ματιών σας.

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας που αποτελεί το πίσω μέρος του οφθαλμού, είναι ευαίσθητος στο φως και μεταφέρει στον εγκέφαλο τα σήματα φωτός που αντιλαμβάνεται ο οφθαλμός. Ο εγκέφαλος μεταφράζει αυτά τα σήματα σε ότι αντιλαμβανόμαστε ως όραση. Το πιο ευαίσθητο σε λεπτομέρειες κομμάτι του οφθαλμού ονομάζεται ωχρά κηλίδα.

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι ένα παράθυρο στο κυκλοφορικό σύστημα του σώματος καθώς πολλές αγγειακές νόσοι, μπορούν να εντοπιστούν με μία ενδελεχή εξέταση αυτού. Ο εντοπισμός τους με την εξέταση OCT μπορεί να διασφαλίσει την καλή οπτική οξύτητα, και να μειώσει τον κίνδυνο θνησιμότητας από διάφορες ασθένειες, όπως, για παράδειγμα υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ.

Ο απλός εξεταστικός εξοπλισμός μπορεί να ερευνήσει μόνο την επιφάνεια του οφθαλμού. Πολλές ασθένειες, προσβάλλουν αρχικά τις στιβάδες κάτω από την επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς και η εξέταση OCT μπορεί ερευνήσει τις στιβάδες αυτές σε λεπτομερή διατομή.

Κάθε οφθαλμός είναι πιθανό να υποστεί βλάβη από γλαύκωμα, εκφύλιση ωχράς κηλίδας, διαβητοπάθειες κάθε ηλικίας και από άλλες παθήσεις που συνδέονται με το κυκλοφορικό και έχουν την τάση να καταστρέφουν τον οφθαλμό ακόμη και χωρίς οφθαλμικές διαταραχές.

Η εξέταση OCT συμβάλλει στην πρόγνωση, διάγνωση και παρακολούθηση όλων των παραπάνω και συχνά αποτρέπει τη μείωση της όρασης σε ασθενείς με διάφορα οφθαλμολογικά προβλήματα.

Η εξέταση OCT πραγματοποιείται στο ιατρείο του χειρουργού οφθαλμίατρου Μιχαήλ Χ. Χριστοδουλίδη.