ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-1

Πολλοί ασθενείς με υπερπλασία του προστάτη και προβλήματα από το ουροποιητικό σύστημα λαμβάνουν την ουσία Tamsulosin (Flomax) η οποία σχετίζεται με διάφορα προβλήματα που μπορούμε να συναντήσουμε στην εγχείρηση καταρράκτη και που στο σύνολο τους τα ονομάζουμε σαν IFIS (Intraoperative Floppy Iris Syndrome)

Στο σύνδρομο IFIS έχουμε μικρή προεγχειρητική μυδρίαση της κόρης του οφθαλμού, πρόπτωση της ίριδας, και κυματοειδείς κινήσεις αυτής κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, με ακολουθούμενη μύση. Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλές επιπλοκές στο χειρουργείο του καταρράκτη έχουν παρατηρηθεί όταν ο οφθαλμίατρος δεν είναι ενημερωμένος για την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής, επιπλοκές που θα μπορούσαν να προληφθούν με τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασμό της επέμβασης και την χρησιμοποίηση ειδικών εργαλείων και φαρμάκων για τον σκοπό αυτό. Επίσης και οι ουσίες Αlfuzosin (Xatral), Terazosin και Doxazosin έχουν συσχετιστεί με το σύνδρομο αυτό, σε μικρότερο όμως βαθμό.

Η διακοπή των φάρμακων αυτών πριν από την επέμβαση, δεν ανατρέπει την εμφάνιση του IFIS (σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Αμερική) και το εκπληκτικό είναι ότι το IFIS μπορεί να παρουσιαστεί κατά την διάρκεια του χειρουργείου καταρράκτη ακόμα και μετά από πολλά χρόνια διακοπής του φαρμάκου. Οι ιατροί πριν συνταγογραφήσουν την ουσία Tamsulosin, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να συνιστούν οφθαλμολογική εκτίμηση σε άτομα που έχουν καταρράκτη ή μειωμένη όραση. Οι ασθενείς επίσης με τη σειρά τους θα πρέπει να ενημερώνουν τον οφθαλμίατρό τους για την φαρμακευτική τους αγωγή πριν από την επέμβαση καταρράκτη.

Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι η ρισπεριδόνη και η παλιπεριδόνη, αντιψυχωσικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και τη διαχείριση της σχιζοφρένειας, των επεισοδίων μανίας στη διπολική διαταραχή καθώς και της επιθετικότητας που σχετίζεται με ψυχιατρικές παθήσεις, σχετίζονται επίσης με την πρόκληση του συνδρόμου IFIS στο χειρουργείο καταρράκτη. Η εκτιμώμενη συχνότητα αναφοράς του IFIS με τη ρισπεριδόνη είναι μεταξύ 1/1.000 και 1/10.000 (σπάνια), βάσει των μετεγκριτικών εκθέσεων. Δεν έχουν ληφθεί αναφορές για την παλιπεριδόνη, επειδή όμως πρόκειται για δραστικό μεταβολίτη της ρισπεριδόνης πιθανόν να ισχύει και γι’ αυτή την ουσία. Το δυνητικό όφελος ως προς τον κίνδυνο IFIS που προκύπτει από τη διακοπή της ρισπεριδόνης ή της παλιπεριδόνης πριν από τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη δεν έχει τεκμηριωθεί και πρέπει να σταθμίζεται έναντι του κινδύνου από τη διακοπή της αντιψυχωσικής θεραπείας.

Στην εγχείρηση καταρράκτη ο φακός αφαιρείται με τη μέθοδο της φακοθρυψίας και αντικαθίσταται από ένα μόνιμο τεχνητό ενδοφθάλμιο φακό, μέσα από μικροσκοπική τομή, χωρίς την τοποθέτηση ραμμάτων. Ο φακός αυτός διατηρείται εφ’όρου ζωής, είναι καλά ανεκτός από το μάτι και δεν απαιτεί συντήρηση ή αντικατάσταση.

Η εγχείρηση γίνεται με τοπική αναισθησία με σταγόνες και δεν υπάρχει καθόλου πόνος. Η διάρκεια είναι περίπου 10-15 λεπτά. Μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να μεταβεί στο σπίτι του, ιδιαίτερες προφυλάξεις δεν χρειάζονται και μπορεί φυσιολογικά να συνεχίσει τις δραστηριότητές του. Για κάποιο χρονικό διάστημα γίνεται χρήση οφθαλμικών σταγόνων.

Οι χειρουργοί οφθαλμίατροι θα πρέπει να προσεγγίζουν τη χειρουργική επέμβαση με προσοχή και θα ήταν προτιμότερο να γίνει πρώτα το χειρουργείο του καταρράκτη και μετά η έναρξη της θεραπείας με τις πιο πάνω ουσίες, για αποφυγή όλων όσων παραπάνω αναφέρθηκαν.