ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ-1

 

Στις πιο πάνω στρατιωτικές σχολές η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, σε κάθε οφθαλμό, 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση). Αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις +/- 4,5 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο.

 

Στις πιο πάνω στρατιωτικές σχολές η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, σε κάθε οφθαλμό, 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση). Αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις +/- 6 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο.

 

Στην παραπάνω στρατιωτική σχολή η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, σε κάθε οφθαλμό, 10/10 χωρίς διόρθωση.

 

Στις παραπάνω στρατιωτικές σχολές η οπτική οξύτητα, χωρίς διόρθωση, πρέπει να είναι 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Αν υπάρχει μυωπία να μην υπερβαίνει το – 2,5, αν υπάρχει υπερμετρωπία να μην υπερβαίνει το + 3 και αν υπάρχει αστιγματισμός τις +/- 2 διοπτρίες.
Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.

 

Η οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά να μην είναι μικρότερη από 10/10 σε κάθε οφθαλμό ξεχωριστά και χωρίς διόρθωση. Δεν πρέπει να υπάρχει μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70cm. Να σημειωθεί πως δεν επιτρέπεται νε έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση.

 

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, με ή χωρίς διόρθωση, 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.