ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΙΤΙΔΟΣ-1

H μελέτη περιέλαβε ασθενείς που παρουσίασαν ιδιοπαθή οξεία οπτική νευρίτιδα με συμπτώματα μείωσης της οπτικής οξύτητας για 8 ή και λιγότερες ημέρες και είχαν ηλικία 18-46 ετών. Αποκλείστηκαν όσοι είχαν προηγούμενο ιστορικό οπτικής νευρίτιδας ή ατροφία του οπτικού νεύρου και είχαν συστηματική νόσο εκτός από σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ). Σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η θεραπεία με στεροειδή ενδοφλεβίως.

  1. Η οπτική οξύτητα παραμένει καλή με μικρή μεταβολή μέσα στην 15ετία. Το 72% των οφθαλμών είχαν οπτική οξύτητα 10/10 στον καλύτερο οφθαλμό, το 66% 10/10 και στον 2ο οφθαλμό και το 2% είχαν οπτική οξύτητα μικρότερη των 5/10. Η συνολική οπτική λειτουργία (οπτικά πεδία, οπτική οξύτητα, ευαισθησία στις αντιθέσεις) ήταν μειωμένη σε ποσοστό 29% των μη εχόντων ΣΚΠ και σε ποσοστό 44% των νοσούντων από ΣΚΠ.
  2. Το 23% των ασθενών παρουσίασαν ΣΚΠ στην 15ετία, αν και αρχικά η μαγνητική τομογραφία δεν παρουσίαζε καμία βλάβη. Αν υπήρχαν 1-2 βλάβες η συχνότητα αύξανε σε ποσοστό 56% και αν υπήρχαν 6 βλάβες σε 71%. Για βλάβες άνω των 6 το ποσοστό ανήλθε στο 74%. Υποτροπή οπτικής νευρίτιδας στον ένα ή τον άλλο οφθαλμό παρουσιάστηκε στο 35% και σε συχνότητα διπλάσια στους ασθενείς που είχαν ή ανέπτυξαν ΣΚΠ κατά την διάρκεια της παρακολούθησης.
  3. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης ΣΚΠ μειώνεται με την πάροδο του χρόνου: Τα πρώτα 5 έτη κατά 29%, 17% μεταξύ 5-10 ετών και τέλος 14% μεταξύ 10-15 ετών.
  4. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι το μεγάλο οίδημα της οπτικής θηλής και οι αιμορραγίες περί αυτήν όπως και τα εφιδρώματα της ωχράς κηλίδας δεν οδηγούν στην εμφάνιση της ΣΚΠ. Η ενδοφλέβια θεραπεία με στεροειδή μειώνει την αρχική περίοδο ανάνηψης, όμως δεν επηρεάζει μακροχρόνια την οπτική λειτουργία.
 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να εφησυχάσουμε τους ασθενείς που πάσχουν από οπτική νευρίτιδα (ιδιοπαθή ή απομυελινωτική), λέγοντάς τους ότι η μακροχρόνια πρόβλεψη για την οπτική τους οξύτητα είναι πολύ καλή, ακόμα και εάν εμφανισθεί κατά πλάκας σκλήρυνση.