ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για την εγχείρηση καταρράκτη αλλά και άλλες οφθαλμολογικές παθήσεις δείτε τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Αγγειογραφία ινδοκυανίνης (ICG)
Για την απεικόνιση των αγγείων του χοριοειδούς χιτώνα και καταγραφή των παθήσεων του (χοριοειδική νεοαγγείωση, όγκοι, φλεγμονές κλ.π).

2. Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία
Εξέταση για παθήσεις τον αμφιβληστροειδούς όπως εκφύλιση ώχρας κηλίδας, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, θρόμβωση φλέβας του αμφ/δούς, κ.ά.

3. Φωτοδυναμική θεραπεία
Θεραπεία για την υγρή μορφή εκφύλισης της ωχράς κηλίδας

4. Laser Scanning Tomography (LST)
Εξέταση για περιπτώσεις γλαυκώματος

5. Υπερηχογραφία Α-Β
Εξέταση για παθήσεις οπισθίου ημιμορίου, π.χ. αποκόλληση αμφ/δούς, όγκου, αιμορραγίας υαλώδους, κ.ά.

6. Βιομετρία
Μέτρηση για τον ενδοφακό στην επέμβαση του καταρράκτη

7. Παχυμετρία κερατοειδούς
Εξέταση που μετρά το πάχος του κερατοειδούς για επεμβάσεις LASIK (μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας). Αποτελεί βασική εξέταση για τον έλεγχο της τονομέτρησης στο γλαύκωμα.

8. Ηλεκτροφυσιολογία ΗΑΓ-ΗΟΓ-ΠΔΙΛ
Εξετάσεις για παθήσεις του αμφ/δούς και του οπτικού νεύρου

9. Laser (Argon-Yag)
Επεμβάσεις Laser για παθήσεις τον αμφ/δούς, π.χ. διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ρωγμές, θρόμβωση φλέβας

10. Βοηθήματα χαμηλής όρασης
Ειδική εξέταση για βοηθήματα όρασης στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας.

11. Τοπογραφία κερατοειδούς
Εξέταση για κερατόκωνο και για διορθώσεις με Laser διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, αστιγματισμός, υπερμετρωπία)

12. Οπτικά πεδία
Εξέταση για την παρακολούθηση του γλαυκώματος

13. Φωτογραφία βυθού-προσθίου ημιμορίου

14. Ορθοπτική μελέτη-άσκηση
Για περιπτώσεις στραβισμού

15. OCT (OCULAR COHERENCE TOMOGRAPHY)
Για παθήσεις ωχράς κηλίδας, υαλοειδοαμφιβληστροειδικού επιπέδου, μελάγχρου επιθηλίου, χοριοειδούς και γλαύκωμα.

16. PHP (PREFERENCIAL HYPERACUITY PERIMETRY)
Για παρακολούθηση ξηράς και εξιδρωματικού τύπου ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδος.

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01

ΕΞΕΤΑΣΗ OCT

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 02

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03

ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 04

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 05

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06

LST

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 07

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 08

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 09

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010

YAG LASER ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 011

YAG LASER ΦΑΚΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 012

ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 013

YAG LASER

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014

ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 015