ΕΞΩΠΕΡΙΦΑΚΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ECCE)

Στην Εξωπεριφακική Αφαίρεση Καταρράκτη, ο φυσικός φακός του ματιού αφαιρείται, αλλά το πίσω μέρος της κάψουλας που σταθεροποιεί τον φακό στη θέση του παραμένει άθικτο. Η επέμβαση είναι λιγότερο παρεμβατική συγκριτικά με την ενδοπεριφακική διαδικασία (στην οποία αφαιρείται ο φακός και ολόκληρη η κάψουλα), αλλά όχι τόσο απλή όσο η τελευταίας μορφής εγχείρηση, η φακοθρυψία. Η διαδικασία ECCE αποτελεί τη δημιουργία μιας τομής κοντά στην εξωτερική άκρη του κερατοειδούς, πριν την εισχώρηση στο μάτι. Ύστερα, το μπροστινό μέρος της κάψουλας του φακού, το οποίο συγκρατεί τον φακό στη θέση του, ανοίγει μέσω της διαδικασίας της “καψουλόρηξης”. Στη συνέχεια, ο σκληρός πυρήνας του φακού αφαιρείται με συγκεκριμένη άσκηση πίεσης και ειδικά εργαλεία, ο χειρουργός επίσης χρησιμοποιεί αναρρόφηση για να αφαιρεθεί ο φλοιός του μαλακού φακού. Ένα ελαστικό και κολλώδες υλικό εισάγεται στην άδεια κάψουλα του φακού για να διατηρηθεί η μορφή του καθώς εμφυτεύεται ο ενδοφακός,. Το πίσω μέρος της κάψουλας του φακού παραμένει άθικτο μέσα στο μάτι και βοηθά στη σταθερή στήριξη του καινούριου ενδοφακού. Σήμερα, η εξωπεριφακική αφαίρεση καταρράκτη δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά όσο η φακοθρυψία, αλλά είναι χρήσιμη στην αφαίρεση των αρκετά προχωρημένων καταρρακτών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με φακοθρυψία ή σε ασθενείς με πολλά προβλήματα στα μάτια που θα μπορούσαν να επιδεινωθούν από τη φακοθρυψία. Η ανάρρωση μετά από τη ECCE είναι συχνά μεγαλύτερη από αυτή της φακοθρυψίας και επειδή ο καταρράκτης αφαιρείται σαν ένα κομμάτι, η τομή είναι πολύ μεγαλύτερη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη δυσφορία.