ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΑΚΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ICCE)

Αυτός ο τύπος χειρουργικής επέμβασης δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη δεκαετία του 1980, αλλά σπανίως εξακολουθεί να χρησιμοποιείται λόγω των νεώτερων και πιο αποτελεσματικών μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί από τότε. Η τεχνική ICCE περιλαμβάνει την αφαίρεση του συνολικού φυσικού φακού του ματιού, μαζί με την κάψουλα που συνήθως τον σταθεροποιεί. Σε σύγκριση με τις πιο προηγμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα, αυτή η μέθοδος απαιτεί μια τομή που είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο ενοχλητική. Σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση, ο γιατρός δημιουργεί μια μεγάλη τομή στο βολβό του ματιού και εισάγει ένα φάρμακο, επιτρέποντας στις “ζωνοειδείς ίνες” που ασφαλίζουν το φακό στη θέση του να μαλακώσουν, υγρό άζωτο στη συνέχεια τοποθετείται στο φακό για να τον παγώσει με την χρήση ενός καθετήρα. Αυτός ο καθετήρας αφαιρείται σταδιακά από το μάτι, παρασύροντας και τον φυσικό φακό μαζί. Ύστερα ένας ενδοφθάλμιος φακός τοποθετείται μπροστά από την ίριδα. Ακολούθως τοποθετούμε ράμματα για την επούλωση της τομής. Η Ενδοπεριφακική Αφαίρεση Καταρράκτη δεν χρησιμοποιείται σήμερα επειδή η τομή είναι αρκετά μεγάλη και υπάρχει υψηλός κίνδυνος αποκόλλησης και φλεγμονής του αμφιβληστροειδούς, εκτός αν είναι απαραίτητο να γίνει η επέμβαση έτσι (π.χ. σε πολύ προχωρημένη μορφή καταρράκτη).